Các trường đại học Mỹ được đánh giá chất lượng ra sao?

Các trường đại học Mỹ được đánh giá chất lượng ra sao?

Nhưng thế vẫn chưa đủ, một cách thẩm định giá trị khác đã xuất hiện trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, đó là thông lệ xếp hạng hàng năm các ĐH. Như đã đề cập trong phần trước, ở Mỹ có thông lệ đánh giá chất lượng đào tạo qua việc công nhận […]

Xem chi tiết
Lấy bằng cử nhân quốc tế tại trường đại học danh tiếng chỉ trong hai năm

Lấy bằng cử nhân quốc tế tại trường đại học danh tiếng chỉ trong hai năm

Với chương trình học tiên tiến, cải cách bạn có thể lấy bằng cử nhân quốc tế chỉ trong vòng hai năm học ở Anh tại 2 trường đại học thương mại London (LSC) và Công nghệ-quản lý (STM). Trường Thương mại London (LSC) và Trường Công nghệ và quản lý (STM) là hai trường […]

Xem chi tiết