Ai là tác giả chữ 卐? Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng

Ai là tác giả chữ 卐? Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của biểu tượng

Trong kinh Phật, chữ 卐 (vạn) được coi là tiêu chí “cát tường” (tốt lành), là 1 trong 32 tướng của Phật – tức tướng “cát tường hải vân”. Ngoài ra, trong các kiến trúc Phật giáo, các đồ dùng của nhà Phật, chữ “vạn” được chọn làm hình vẽ trang trí. Do đó, chữ […]

Xem chi tiết