Hướng dẫn lựa chọn thiết bị chống sét phù hợp với nhu cầu sử dụng?

Hướng dẫn lựa chọn thiết bị chống sét phù hợp với nhu cầu sử dụng?

Thiết kết lắp đặt hệ thống thiết bị chống sét cho mùa mưa là thực sự cần thiết vì thời điểm dễ xuất hiện dông gió, sấm sét với cường độ mạnh, nhiều và nguy hiểm nhất trong năm. Để bảo vệ con người, nhà cửa, tài sản nhất là các vật dụng điện tử […]

Xem chi tiết
Kỹ thuật chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền

Kỹ thuật chống sét trực tiếp và chống sét lan truyền

Hằng năm vào mùa mưa dông thiệt hại về hiện tượng bị sét đánh là rất lớn, việc đầu tư trang thiết bị chống sét trực tiếp, chống sét lan truyền là thực sự thiết yếu đối với các công trình xây dựng. Kỹ thuật tiên tiến chống sét trực tiếp và chống sét lan […]

Xem chi tiết