Kiến trúc điêu khắc những tượng Phật trong dân gian Miến Điện

Kiến trúc điêu khắc những tượng Phật trong dân gian Miến Điện

Trong tất cả các nền nghệ thuật chịu ảnh hưởng Ấn Độ ở Đông Nam Á, nghệ thuật Miến Điện (Burma xưa, nay là Myanmar) xuất hiện như một tập thành độc đáo nhất. Kiến trúc điêu khắc những tượng Phật trong dân gian Miến Điện là một ví dụ: Mặc dù đa số kiến trúc […]

Xem chi tiết