Làm lu chứa nước và cách xây bể chứa nước mưa hợp vệ sinh

Làm lu chứa nước và cách xây bể chứa nước mưa hợp vệ sinh

Hầu hết các hộ gia đình thường làm lu chứa nước và xây bể chứa chưa thực sự khoa học, do đó không khai thác được tối đa nguồn nước và đảm bảo vệ sinh nguồn nước sử dụng. Đối với những vùng khan hiếm nước như miền núi, vùng đồng sâu… vào mùa mưa, […]

Xem chi tiết

Thực tế nước mưa có sạch không khi rơi xuống đất?

Nước mưa có sạch không, câu trả lời thu từ nhiều người cho rằng nước mưa mát, tinh khiết, vô khuẩn. Nhưng không biết tác hại cực kỳ nếu không biết cách sử dụng nguồn nước trong tự nhiên này. Thực ra nếu chỉ xét qua, nước mưa có phần giống như nước cất cũng là […]

Xem chi tiết