Các trường đại học Mỹ được đánh giá chất lượng ra sao?

Các trường đại học Mỹ được đánh giá chất lượng ra sao?

Nhưng thế vẫn chưa đủ, một cách thẩm định giá trị khác đã xuất hiện trong khoảng hơn 20 năm trở lại đây, đó là thông lệ xếp hạng hàng năm các ĐH. Như đã đề cập trong phần trước, ở Mỹ có thông lệ đánh giá chất lượng đào tạo qua việc công nhận […]

Xem chi tiết