Xoay quoanh vấn nạn chính từ các siêu đô thị đối với cuộc sống

Xoay quoanh vấn nạn chính từ các siêu đô thị đối với cuộc sống

Các nhà sinh thái học khẳng định rằng những tòa nhà chọc trời, hình khối nhàm chán giống nhau xuất hiện trên các đường phố tại các siêu đô thị ảnh hưởng xấu tới tâm trạng con người. Theo thống kê, 95% dân thành thị sống ở các thành phố lớn, siêu đô thị là […]

Xem chi tiết
Cần đề cao cảnh giác tăng cường chăm sóc học sinh trong mùa hè

Cần đề cao cảnh giác tăng cường chăm sóc học sinh trong mùa hè

Trong khoảng thời gian nghỉ hè công tác chăm sóc học sinh của ban đoàn trường, bậc phụ huynh đối với các em đang lứa tuổi đi học là hết sức cảnh giác tránh các trường hợp học sinh lêu lổng, vui chơi quá đà… Theo kế hoạch hoạt động hè trong năn gần đây, […]

Xem chi tiết