7 kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng phụ nữ nên tránh xa

7 kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng phụ nữ nên tránh xa

Kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng là những người thuộc khuynh hướng đa thê. Nếu anh ta chưa phản bội, điều đó có nghĩa hoặc quan hệ mới bắt đầu, vấn đề chỉ là thời gian hoặc đó là do công lao của người phụ nữ đã kịp thời phát hiện “tâm trạng […]

Xem chi tiết